Euro Diesel

Shala Swiss Oil Eurodiesel

ballina-1111Është naftë me përmbajtje të ulët squfuri. ULSD është një nënprodukt i pastër nafte dhe është zhvilluar për të lejuar përdorimin në  pajisje dhe mjete të përmirësuara në teknologji, që mundësojnë kontrollin e ndotjes dhe që reduktojnë ndotjet e naftës në mënyrë më efikase. Me naftën tonë Shala Swiss Oil Diesel makina juaj do të marrë shtysën që i duhet për një performancë maksimale.
Shala Swiss Oil nuk e lë veturën pa Eurodiesel.