Transporti i derivateve

Ofrimin e shërbimeve në shtëpi, Hotel, Motel, Farbika, Lokale Afariste dhe të gjitha veprimtaritë e juaja

Ne mund të sjellim blerjet e juaja të rënda në shtëpin e juaj me kamion tonin.
Nëse ju Psh. dëshironi të bleni një kositëse të barit, një fikëse të zjarrit, paisje për kopësht, pllaka të kopshtit, ose paisje të tjera bujqësore dhe ju nuk mund të i transportoni vet. Ne jemi të lumtur që të ju biem ato deri në shtëpitë e juaja.