Kontakt

null


Mesazhi:*
Tema:
Emri:
Mbiemri:
Telefoni:
E-mail:*

*Keto fusha duhet te plotesohen patjeter

Shala Swiss Oil.

Adresa: Beteja e Koshares, 

Qyteti: Peje, 30000

Telfon:  +377 44 611 364 | +377 45 175 175 | +377 45 170 001

Email: Info@shalaswissoil.com