Vaj për Automjete

I cili vaj është i përshtatshëm për çfarë lloj makine do të varet nga motori.

vajpo2

Vaji i motorit i cili i nevojitet një veture, mund të referohen manualisht apo në librin e mirëmbajtjes. Specifikacionet të cilat janë udhëzuar nga prodhuesi, duhet të respektohen fuqishëm në zgjedhjen e vajit – sepse motorët janë të theksuar në klasa dhe shkallë në të kundërtën motori mund të dëmtohet motori. Në qoftëse ju përdorni një vaj të gabuar, ju do të humbni të gjitha të drejtat sipas garancionit. Prandaj, duhet të i kushtoni vëmendje kur bëni blerje klasën e viskozitetit SAE dhe ACEA dhe API klasa që ju do të gjeni të regjistruara në letrat tuaja. Nëse nuk janë udhëzimet e sqaruara, më së miri duhet të kërkohet nga prodhuesi, se cili është vaji që duhet të përdoret për automjetin.

Cili vaj për naftë apo benzinë?

Në asnjë mënyrë një vaj motori i një klase tjetër mund të përdoret si është specifikuar –  këto kanë të bëjnë me llojin e motorit, dhe një vaj për një motor diesel duhet të i plotësoj kërkesat e tjera, sikurse ai për motor benzinë. Cilësitë munden në parim gjithmonë të jenë të selektuara më të larta nga prodhuesit , por asnjëherë më të ulëta.